Huurvoorwaarden

  1. Huurder dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of paspoort.
  2. Op al onze diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.
  3. De machines zijn niet geschikt voor straal-, grit-en spuitwerkzaamheden.
  4. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transport, bediening en brandstof, tenzij anders vermeld.
  5. Huurder is verantwoordelijk voor juist gebruik van de aan hem/haar verhuurde machine.
  6. Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening van de huurder.
  7. Het gehuurde dient schoon te worden teruggebracht. Inden dit niet het geval is, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  8. Eventuele typfouten, prijs-en technische wijzigingen voorbehouden.